Boekhouder Zorg

Jaarverslaganalyse In de zorg

De zorg is een bedrijfstak die al jaren onder druk staat in Nederland. Het zorgenkindje van onze samenleving.

De zorg zou in een kapitaalkrachtig land als Nederland beter verzorgd dienen te zijn, en van overheidswege beter ondersteund dienen te worden.

De coronacrisis van 2020 maakte nog maar eens duidelijk hoe slecht de zorg georganiseerd is in Nederland, en hoe de regering aankijkt tegen de zorg. Af en toe lijkt het wel of de regering de zorgsector als lastpost afschildert.

De onderliggende gedachte is dan ook vaak dat de zorg inefficiënt georganiseerd is, en alleen maar duurder wordt jaar op jaar, met gevolg dat op het oog goed draaiende ziekenhuizen verdwijnen, hun deuren sluiten, of inkrimpen.

De zorg kent zeker zijn problemen, echter er zijn veel bedrijfstakken die kampen met soortgelijke problematiek.

Als een bedrijf of gehele bedrijfstak onder druk komt te staan worden er fouten gemaakt. Het alom bekende spreekwoord, “waar gehakt wordt vallen spaanders” is van toepassing. Echter, dit spreekwoord kent nog een variant, “waar veel gehakt wordt, vallen veel spaanders”.

De zorg 40 jaar geleden, en de zorg vandaag heeft een gigantische ommezwaai meegemaakt. Iedere zorgmedewerker van hoog tot laag moet zich verantwoorden. Dit betekent veel tijd aan een bureau om het papierwerk compleet te houden. Deze bergen papier zijn een enorme last voor medewerkers maar ook voor de organisatie.

De zorg en de jaarverslaganalyse

Het jaarverslag is een prima plek om te starten met een analyse van het bedrijf en de organisatie. Het jaarverslag verteld veel meer dan hoeveel personeelskosten er dit jaar gemaakt zijn, of hoeveel we besteed hebben aan elektriciteitskosten.

Het jaarverslag verteld buiten het financiële verhaal, vaak ook nog een heel ander verhaal. Het jaarverslag vertelt de knelpunten van de organisatie, en bij een diepere analyse van het jaarverslag worden zaken duidelijk die bekend mogen zijn, maar niet als pijn voor het bedrijf ervaren worden.

Een stevige inhoudelijke analyse van het jaarverslag geeft de knelpunten aan, maar ook de kansen voor de daaropvolgende jaren.

Jaarverslag en beleid

Het jaarverslag benodigd een zowel breedte als diepte analyse. Een dergelijke analyse van het jaarverslag kan voor nieuw beleid zorgen. Een beleid met meer efficiëntie, minder verspilling, meer vooruitgang, en een versterkte concurrentiepositie.

Kortom een diepte analyse van het jaarverslag brengt zaken aan het licht die voor meer winstgevendheid kunnen zorgen. Zodat de zorg weer wat vet op de ribben kan krijgen, en met een frisse blik de toekomst tegemoet kan.

Bij Trofip staan wij klaar om ook uw jaarverslagen te analyseren, en samen met u te anticiperen.

Kies uw pakket.

Basic

ZZP

Volledige boekhouding

Aangiften omzetbelasting

Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemer

-

-

-

€ 70

Per maand

Start met Basic

Jaarlijks commit

Pro

Kleine onderneming

Volledige boekhouding

Aangiften omzetbelasting

Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

Financieel advies

-

-

€ 90

Per maand

Start met Pro

Jaarlijks commit

Premium

Onderneming in de bloei

Volledige boekhouding

Aangiften omzetbelasting

Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

Financieel advies

Begeleiding fiscaal traject

-

€ 125

Per maand

Start met Premium

Jaarlijks commit

Ultimate

Grote onderneming

Volledige boekhouding

Aangiften omzetbelasting

Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

Financieel advies

Fiscaal advies

Jaarrekening

€ 195

Per maand

Start met Ultimate

Jaarlijks commit

Basic

ZZP

Volledige boekhouding

Aangiften omzetbelasting

Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemer

-

-

-

€ 75

Per maand

Start met Basic

Jaarlijks commit

Pro

Kleine onderneming

Volledige boekhouding

Aangiften omzetbelasting

Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

Financieel advies

-

-

€ 95

Per maand

Start met Pro

Jaarlijks commit

Premium

Onderneming in de bloei

Volledige boekhouding

Aangiften omzetbelasting

Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

Financieel advies

Begeleiding fiscaal traject

-

€ 130

Per maand

Start met Premium

Jaarlijks commit

Ultimate

Grote onderneming

Volledige boekhouding

Aangiften omzetbelasting

Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

Financieel advies

Fiscaal advies

Jaarrekening

€ 200

Per maand

Start met Ultimate

Jaarlijks commit