Het voeren van salaris- of loonadministratie is voor veel bedrijven een tijdrovende klus. Er komt namelijk meer bij kijken dan het opstellen van een simpele loonspecificatie. Daarnaast is het essentieel dat de gegevens van de medewerkers up to date zijn.

Bij Trofip zijn wij up to date van de wet- en regelgeving rondom het proces van de salarisadministratie. Hierbij behoren de CAO, verlof en verzuimregistratie en de pensioenen de essentiële stappen binnen de salarisadministratie. Daarnaast welke arbeidscontracten passen het beste bij uw onderneming?

Binnen Trofip wordt dit nauwkeurig stapsgewijs doorlopen, zodat uw medewerkers op tijd worden uitbetaald.

Onder de salaris administratie vallen onder andere de volgende taken:

Wij hebben veel ervaring met het opstellen van arbeidscontracten. En ook in de fase daaraan voorafgaand kun je al een beroep op ons doen, bijvoorbeeld wanneer u wilt weten wat u nu precies aan personeelskosten kwijt bent of wat de kosten per uur zijn.

Daarnaast geldt dat veel ondernemers uit de Randstad en omstreken werknemers inhuren van buiten de Europese Unie. Daar heeft u een vergunning voor nodig. Wij helpen u graag met het aanvragen van die vergunning.

U bent verplicht om aan uw werknemer een loonstrook te verstrekken van:

 • de eerste loonbetaling na indiensttreding
 • iedere loonbetaling waar iets in gewijzigd is ten opzichte van de vorige loonbetaling
 • Wij adviseren en helpen u hier graag bij.

  De loonheffingen bestaan uit de volgende heffingen:

 • Loonbelasting.
 • Premie volksverzekeringen.
 • Premies werknemersverzekeringen.
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.
 • De werkgever ontvangt van de Belastingdienst een loonheffingennummer. Hiermee dient u vierwekelijks of per maand de aangifte loonheffingen te doen. Als uw aangifte doet, dient u ook de juiste werknemersgegevens en collectieve gegevens in te leveren.

  Onze salarisadministrateur verzorgt voor u de aangifte van de loonheffing.

  Om de pensioenpremie te kunnen vaststellen, levert u alle loon- en dienstverbandgegevens van uw werknemers bij ons aan. Dat doet u elke maand of elke vier weken via de pensioenaangifte. Op basis van deze gegevens bepalen wij uw premie en ontvangt u een premienota.

  Een goede ziekte en verzuimregistratie is essentieel voor uw administratie. Zo kunt u onder andere dit gebruiken voor een verzuimverzekering. Hiermee krijgt u een vergoeding voor het loon van uw werknemer, zodra deze voor langere tijd uit de running is door ziekte.

  Een verlofregistratie is het bijhouden van verlofadministratie binnen een onderneming. Door de vele verschillende verlofdagen die een werknemer op kan nemen missen veel bedrijven het overzicht.

  Voorbeelden van verlofdagen die in het systeem kunnen worden ingevoerd zijn vakantiedagen, snipperdagen, feestdagen, Adv-dagen, maar ook compensatiedagen.

  Het bijhouden van de verlofadministratie behoort, samen met de verzuimregistratie, tot een van de meest arbeidsintensieve activiteiten binnen een bedrijf.

  Op een efficiënte manier kunnen wij dit voor u oppakken zodat u meer kunt focussen op uw core business.

  Heeft u recht op subsidie voor een onderzoeksproject?Of voor het product of dienst dat u ontwikkeld? Wij helpen u graag bij het inboeken van het geheel.

  Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn en pensioen. Ook zaken als scholing, kinderopvang en vervroegd pensioen kunnen in een cao worden geregeld. Een cao wordt afgesloten door één of meer werkgevers(organisaties) met één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden).

  Wij helpen u graag bij het inboeken van het geheel.

  Financiële administratie

  Met een goed ingerichte financiële administratie weet u altijd hoe uw bedrijf ervoor staat. Uw boekhouding is dan ook de basis voor de fiscale verplichtingen én stelt u in staat om efficient en effectief de juiste beslissingen te nemen. Zo krijgt u meer grip op uw administratie en kun t u tijd besparen die u in uw onderneming kunt stoppen.

  Lees meer