Wij bij Trofip stellen aan de hand van uw financiële administratie en/of tussentijdse cijfers uw jaarrekening op.

Zodat u volledig een inzicht heeft in de stand van zaken van uw onderneming. Aan de hand hiervan geven wij advies op uw financiële situatie.

Bent u een besloten vennootschap? Trofip deponeert jaarlijks uw jaarstukken bij de Kamer van Koophandel.

Onder de jaarrekening vallen onder andere de volgende taken:

Het is het huzarenstukje van uw boekhouding: de jaarrekening. Trofip kan deze met uiterste aandacht voor u opstellen. Behalve de verplichte inhoud van een jaarrekening, dus de winst- en verliesrekening en de balans, bevat de Trofip jaarrekening een uitgebreid verslag over het afgelopen jaar. Zo staan de belangrijkste KPI’s, vergelijkingen met voorgaande perioden, grondslagen en de onderbouwingen begrijpelijk voor u beschreven.

Onze ervaren medewerkers voeren de controle uit van de jaarrekening.Doordat wij deze (wettelijke) controles als ondernemers benaderen, leveren onze bevindingen waardevolle informatie op. Zo krijgt u als ondernemer inzicht in het functioneren van uw onderneming en wordt duidelijk welke activiteiten binnen uw onderneming winstgevend zijn.

De controle laat ook zien waar kostenreducties noodzakelijk zijn en welke investeringen gedaan moeten worden. Op deze manier is een gedegen controle niet alleen een noodzakelijk kwaad, maar juist een waardevol instrument voor uw onderneming.

Een B.V. is verplicht om een jaarrekening op te stellen en een publicatiebalans te deponeren bij de KvK. Als ondernemer heeft u vaak te maken met externe partijen die wel diensten aan u willen verlenen, bijvoorbeeld bij een hypotheek, maar die dan wel een begroting of een liquiditeitsoverzicht willen zien. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Onder consolideren verstaan we het bij elkaar optellen van verschillende enkelvoudige jaarrekeningen van een moederbedrijf, bestaande uit verschillende dochterondernemingen. In een dergelijke jaarrekening worden de cijfers van de verschillende ‘dochters’ samengevoegd en gepresenteerd als die van één bedrijf.

Opstellen van een begroting en een prognose is relevant om voorbereid te zijn op de toekomst. Op basis van reële aannamen en een realistisch perspectief.

Financiële administratie

Met een goed ingerichte financiële administratie weet u altijd hoe uw bedrijf ervoor staat. Uw boekhouding is dan ook de basis voor de fiscale verplichtingen én stelt u in staat om efficient en effectief de juiste beslissingen te nemen. Zo krijgt u meer grip op uw administratie en kun t u tijd besparen die u in uw onderneming kunt stoppen.

Lees meer