Tegenwoordig is het indienen van een aangifte versimpeld dankzij de digitalisering. Ondanks de versimpeling is het van belang om accuraat de aangifte in te dienen.

Bij Trofip staan onze belastingadviseurs graag ter beschikking om u te ondersteunen.

Wij nemen graag uw fiscale lasten uit handen. Hiermee kunnen wij uw belastingvoordelen beter in kaart brengen, zodat u hier optimaal gebruik van maakt.

Welke belastingaangiften dienen wij in?

Onderstaande aangiften kunnen wij voor u indienen:

Wij dienen voor u de aangifte omzetbelasting.

Het gaat dan over de btw over uw verkopen, ook wel omzetbelasting genoemd. De te betalen btw dient u af te dragen in de periode dat u het ontvangt (kasstelsel) of in rekening brengt (factuurstelsel). Door de voorbelasting, dat is terug te ontvangen btw over uw inkopen, verlaagt u de werkelijk te betalen btw, btw afdracht genoemd.

Ondernemers moeten net als mensen in loondienst inkomstenbelasting betalen. Hoeveel dit is, is afhankelijk van verschillende factoren. De winst is natuurlijk van invloed, maar ook het aantal uren dat een ondernemer aan zijn onderneming heeft besteed, of de ondernemingsvorm van het bedrijf maken uit. Omdat vooraf niet altijd duidelijk is hoeveel winst er is of uren er besteed gaan worden aan de onderneming ligt hier ook veel verantwoordelijkheid.

Betreft uw onderneming een bv, nv of coöperatie, dan verzorgen wij de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is de belasting die wordt geheven over de winst van uw onderneming.

De wet- en regelgeving op het gebied van loonheffing verandert continu. De specialisten van Trofip weten wat er speelt en spelen daar adequaat op in. Wij verzorgen voor grote- en kleine organisaties alle noodzakelijke formaliteiten met betrekking tot loonheffingen.

Bent u van plan om (een deel van de) winst uit te keren aan aandeelhouders? Dan bet u verplicht hierover dividendbelasting aan te geven, in te houden en te betalen.

In sommige gevallen zijn er uitzonderingen van toepassing. Ook zijn er in grensoverschrijdende verhoudingen soms andere regels van toepassing.

Wij hebben de specialiteiten in huis om u hulp en advies te geven bij het regelen van de dividenduitkering.

Schenkbelasting en erfbelasting betaalt u over een bedrag dat iemand u bij leven schenkt, of over geld dat u verkreeg via een erfenis. Sinds de nieuwe Successiewet van 2010 zijn de tarieven voor schenken en erven flink verlaagd. De vrijstellingen voor partners en kinderen zijn verhoogd. Tegelijk is de wet vereenvoudigd door een vermindering van 28 naar 4 tarieven.

Wilt u een schenking aan iemand doen? Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. Dit bespreken we graag met u.

De overheid biedt diverse toeslagen aan voor particulieren en ondernemers. Bijna iedereen heeft weleens te maken of te maken gehad met één of meer van de toeslagen.

Een toeslag is niets anders dan een overheidsbijdrage in de kosten.

Het berekenen en aanvragen ervan kan echter nogal wat voeten in de aarde hebben. Wij denken graag met u mee en verzorgen tevens uw toeslagaanvragen.

Financiële administratie

Met een goed ingerichte financiële administratie weet u altijd hoe uw bedrijf ervoor staat. Uw boekhouding is dan ook de basis voor de fiscale verplichtingen én stelt u in staat om efficient en effectief de juiste beslissingen te nemen. Zo krijgt u meer grip op uw administratie en kun t u tijd besparen die u in uw onderneming kunt stoppen.

Lees meer